O Projekcie

>ZS Wieleń ma zaszczyt po raz kolejny poinformować społeczność Gminy Wieleń o udziale w projekcie Spielend neues lernen w ramach programu ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca szkół (KA219). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Flaga Polski
Flaga Polski
Flaga Polski
Flaga Polski
Flaga Polski

Projekt „Spielend neues lernen”

W roku szkolnym 2017/2019 ZS w Wieleniu otrzymała dotację na realizację projektu pod nazwą Spielend neues lernen, w której uczestniczy 5 szkół. Oprócz naszej szkoły, należy Słowacja, która jest głównym koordynatorem projektu, a także nauczyciele i uczniowie z Turcji, Grecji i Włoch. Obecnie zaczyna się współpraca między szkołami. Planowane są różne spotkania zagraniczne, podczas których liderzy szkolni poznają i wymienią informacje na temat swoich krajów, a także dwa transnarodowe spotkania i trzy ruchy uczniów. Nasi uczniowie będą mieli okazję poznać życie swoich rówieśników w Grecji, Włoszech i Polsce. Językiem komunikacji jest niemiecki i angielski. Projekt potrwa 28 miesięcy i w tym okresie uczniowie będą uczestniczyć w wymianach uczniów w Polsce, Grecji i we Włoszech. Jego głównym celem jest nauka języków obcych w zabawny sposób, zwiększenie współpracy szkół w całej Europie, szerzenie tolerancji i szacunku. Działania mogą wzmocnić powiązania z innymi krajami, szkołami i studentami za granicą.